Scenaria 64/128

⦁ Nhà sản xuất: Hitachi (Nhật Bản)
⦁ Tính năng hỗ trợ người sử dụng trong quá trình chụp, tạo ảnh
⦁ Lựa chọn chương trình chụp riêng biệt cho người lớn và trẻ em
⦁ Phần chụp nhanh bỏ qua đăng ký thông tin trong những trường hợp chụp cấp cứu
⦁ Lựa chọn FOV phù hợp qua việc điều chỉnh bộ lọc: Bow-tie filter
⦁ Tự động lựa chọn dòng chụp phù hợp: Adaptive mA – Intelli EC
⦁ Chụp đồng bộ theo ngưỡng ngấm thuốc cản quang:
Predict Scan
⦁ Tính xử lý và xem ảnh:
⦁ Phần mềm dựng ảnh 3D: CEV-CPR
⦁ Phần mềm tái tạo hình ảnh 3D: 3D Voxel Transmission for Viewer for Media (CD/DVD)
⦁ Phần mềm dựng ảnh MPR thời gian thực: Auto MPR
⦁ Tính năng giảm liều:
⦁ Công nghệ tái tạo lặp trên dữ liệu thô và dữ liệu hình ảnh giúp giảm liều và giảm nhiễu Intelli IP Advanced mode
⦁ Phần mềm giảm liều tia ba chiều: IntelliEC CNR mode
⦁ Phần mềm giảm liều dựa trên tín hiệu điện tim trong chụp tim (Cardiac): IntelliEC Cardiac (ECG Dose Modulation)
⦁ Tính năng giảm nhiễu:
⦁ Chức năng ngăn chặn sự suy giảm độ phân giải trong khi giảm nhiễu hình ảnh: Adaptive Filter
⦁ Công nghệ tái tạo chùm tia nâng cao chất lượng hình ảnh: CORE method
⦁ Các phần mềm giảm nhiễu: BGC, 2-path BHC, ADNR, ADPP

Vị Trí Của Chúng Tôi
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo