Chỉ phẫu thuật ADVACRYL RAPID Polyglactin-910 tự tiêu nhanh

ADVACRYL RAPID   I   Polyglactin-910 tự tiêu nhanh
Chỉ tự tiêu tổng hợp sợi bện

Vị Trí Của Chúng Tôi
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo