I. Phòng Khám Tại Nhật Bản ONISHI MEDICAL CLINIC

Một số hoạt động của chúng tôi về phòng khám tại Nhật Bản.

II. Phòng Khám Đa Khoa Vạn PhướcTại Tỉnh Kiên Giang – Việt Nam

Mốt số hình ảnh hoạt động của yoshipharma tại Việt Nam

III. Phòng Khám Nội Khoa Tô Minh Thắng Tại Huyện Mong Thọ A – Tỉnh Kiên Giang – Việt Nam